Ernst Adviesgroep BV

Subsidie

Subsidie

SDE++ (Stimulatie duurzame energie)

Duurzame energie is bezig aan een stevige opmars. Om de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland te stimuleren heeft de overheid de SDE++ in het leven geroepen. Hiermee wordt een investering in zonnepanelen financieel erg aantrekkelijk. Bedrijven en instellingen die duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SDE++ om de investering rendabel te maken.

Jaarlijks wordt de SDE++ fors ingezet om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. In bijna alle gevallen dekt de subsidie de investering van Uw Zonnepanelen project. Het tijdig indienen van een SDE++ aanvraag is van groot belang. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat de subsidiepot voor het betreffende tijdvak leeg is.

Honorering van te laat ingediende aanvragen is uitgesloten.

Laat u daarom goed informeren over een juiste aanvraagstrategie om de slagingskans te vergroten. Om een gratis advies gesprek aan te vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Onze gesprekken zijn uiteraard vrijblijvend en kosten u hoogstens een kop koffie

Indien blijkt dat de SDE++ niet rendabel is voor uw onderneming, kan onze adviseur nog kijken naar andere subsidie en/of belasting voordelen, die uw investering rendabel kan maken.

ISDE

De ISDE subsidie is vanaf 1 januari 2022 ook aan te vragen als zakelijke gebruiker van een gebouw voor het verduurzamen van dit gebouw, met bijvoorbeeld zonnepanelen.

De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Het totaalvermogen van de installatie moet minimaal 15 kWp zijn.
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor zonnepanelen moet u kunnen aantonen – door de jaarafrekening van het jaar voorafgaand aan de aanvraag – dat het totale netto elektriciteitsverbruik via de kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80A) meer dan 50.000 kWh bedroeg.

EIA

Het doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is 45,5% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.
De EIA-regeling geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, etc.

KIA

KIA staat voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als u investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen, komt u in aanmerking voor deze aftrek. Welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen, zijn vastgelegd. Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw bedrijf

Neem contact op!